unseen 1 natural style

posted on 15 Jan 2009 15:34 by mew-happy in unseen
 
 

  

 

                 
               คลองสองน้ำ   อ.เมือง  จ.กระบี่
 
 

           คลองสองน้ำเป็นลำธารสายสั้นๆ ประมาณ 5 กิโลเมตร กำเนิด

จากแอ่งน้ำผุดบนเขาช่องพระแก้ว ไหลผ่านสระมรกตก่อนไปบรรจบกับ

ทะเล ทำให้พื้นที่แอ่งน้ำท่าปอมเป็นป่าพรุ ที่มีลักษณะพิเศษคือ มีน้ำเค็ม

และน้ำจืดไหลมาบรรจบกัน มีพื้นที่ราว 300 ไร่ คลองสองน้ำนี้มีความใส

ราวกระจก มองดูเป็นสีเขียวมรกต  เนื่องจากมีสารละลายหินปูนหรือ

แคลเซียมคาร์บอร์เนตและกำมะถันปนอยู่มาก  เป็นพื้นที่ซึ่งมีความ

หลากหลายทางชีวภาพสูง ทั้งระบบนิเวศแบบป่าพรุน้ำจืด แบบพื้นที่

ชุ่มน้ำแบบป่าดิบ และแบบป่าชายเลน จึงเป็นที่อยู่อาศัยของทั้งปลา

น้ำจืดและน้ำกร่อย    ป่าท่าปอม คลองสองน้ำ ตั้งอยู่ที่ ต.เขาคราม

อ.เมืองจ.กระบี่ เป็นป่าชายเลน ที่มีน้ำเค็มท่วมถึง ผสมกับป่าพรุที่

มีธารน้ำจืด เป็นธารน้ำพุที่ผุดจากใต้ดิน ไหลหมุนเวียนผลัดเปลี่ยน

ตามเวลาน้ำขึ้นน้ำลง คลองท่าปอม จึงเป็นคลองสองน้ำ คือ น้ำจืด

และน้ำเค็ม แต่เดิมชาวบ้านถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ค่อยมีใคร

เข้าไปในพื้นที่ป่า จนมีชาวบ้านที่เก่งกล้าและมีอาคมเข้าไปบุกเบิก

พื้นที่และทำไร่ทำสวน จากนั้นมีชาวบ้านเข้ามาอยู่อาศัยกันมากขึ้น

แต่ด้วยความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ จึงได้ช่วยกันดูแลปกปักรักษาป่า

ไว้ อบต. เขาครามโดยการสนับสนุนงบประมาณจากการท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย ได้จัดทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเป็นสะพานไม้

ยกระดับ2เมตรจากพื้นดิน ทำเป็นวงรอบพื้นที่ป่าระยะทาง700เมตร

และจัดเจ้าหน้าที่ดูแล รากไม้คดเคี้ยว แตกแขนงแผ่กว้าง และปลา

น้ำจืดปลาน้ำเค็ม ที่สลับกันมาว่ายเวียนหาอาหาร เป็นที่งดงามและ

หาดูได้ยาก หากเดินทวนกระแสน้ำท่าปอมขึ้นไป จนถึงเขตหวงห้าม

จะพบสระน้ำสีไพลินกลางป่าเขียว เรียกว่าแอ่งท่าปอม หากเดินต่อไป

อีก 500 เมตร จะพบแอ่งน้ำลักษณะเดียวกัน เรียกว่า สระน้ำช่อง-

พระแก้ว สามารถเที่ยวชมคลองสองน้ำได้ตลอดทั้งปี   ควรเที่ยวชม

ในเวลาที่น้ำลงน้ำจะสวยใสมาก

 

 

 

  
    ถ้ำแก้วโกมล อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
 
 

          ความสวยงามของถ้ำแก้วโกมล หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า

ถ้ำน้ำแข็ง ถูกค้นพบโดยบังเอิญ ในปี พ.ศ. 2536 ขณะที่วิศวกร

สำรวจเหมืองแร่ของสำนักงานทรัพยากรธรณีแม่ฮ่องสอน ขุดเจาะ

อุโมงค์เข้าไปตามสายแร่ ลักษณะถ้ำมีผนังแวววาว ถูกเคลือบฉาบ

ด้วยผลึกแร่แคลไซด์สีขาวใสรูปทรงต่างๆ มองดูเหมือนเกล็ดน้ำแข็ง

เกาะคลุมไปทั่ว ลักษณะถ้ำเช่นนี้พบเห็นได้เพียง 3 แห่งในโลกคือ

ประเทศออสเตรเลีย ประเทศจีน และประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้น

  วนอุทยานแก้วโกมล อยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ยวมฝั่งซ้าย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเนื้อที่ประมาณ 51 ไร่ ในวนอุทยานจะพบถ้ำ

ผลึกแคลไซต์บนไหล่เขาที่ความสูง 500 เมตร จากระดับน้ำทะเล

 ปากถ้ำเป็นปากอุโมงค์เหมืองเดิม มีการตรวจพบน้ำพุร้อนในลำห้วย

แม่ฮุ ห่างจากปากถ้ำประมาณ 800 เมตร แต่ถูกน้ำท่วมหลังการ

สร้างฝาย ลักษณะพื้นที่ป่าเป็นป่าเบญจพรรณและป่าสนเขา ซึ่งไม่พบ

ว่ามีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ 
 

 

 

 

 
          
            ถ้ำพุงช้าง  อ.เมือง  จ.พังงา
 
 

          ภายในภูเขาช้าง สัญลักษณ์ของเมืองพังงาซึ่งรูปลักษณ์คล้าย

ช้างหมอบนี้ มีถ้ำพุงช้าง ซึ่งอยู่ภายในบริเวณวัดประจิมเขต    หลัง

ศาลากลางจังหวัด ถนนเพชรเกษม เป็นถ้ำใหญ่ที่อยู่ใจกลางเขาช้าง

ซึ่งเรียกบริเวณนี้ว่า "พุงช้าง" ประกอบด้วยถ้ำเล็กถ้ำใหญ่มากมาย

และเป็นถ้ำที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ-

นางเจ้ารำไพพรรณี เคยเสด็จฯมาเยือน และได้ทรงลงพระปรมาภิไธย

ไว้ทางด้านหน้าของถ้ำ ภายในถ้ำมีความงดงามและความมหัศจรรย์

องธรรมชาติของหินงอกหินย้อยที่มีสภาพที่สมบูรณ์ มีสายน้ำไหลผ่าน

กลางถ้ำแสดงให้เห็นถึงการไหลเวียนและการถ่ายเทของอากาศตลอด

เวลา มีทั้งช่วงน้ำลึกและช่วงน้ำตื้น การเที่ยวถ้ำพุงช้าง ถือได้ว่าเป็น

การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย เพราะนักท่องเที่ยวจะต้องเดินลุยน้ำ นั่งแพ

และนั่งเรือแคนนู เพื่อเข้าไปชมหินงอกหินย้อยที่เป็นฝีมือธรรมชาติ

หยดน้ำที่หยดจากติ่งปลายของหินงอกหินย้อย เมื่อกระทบกับแสง

ฟฉายของเรา ก็เกิดประกายเหมือนประกายเพชร หินงอกหินย้อย

มีลักษณะของรูปคนตกปลา รูปแป๊ะยิ้ม รูปปลา โดยเฉพาะช้างหลาก

รูปแบบที่แปลกตาไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นหินงอก

หินย้อยรูปช้างร้อย ๆ เชือกเดินตามกันเป็นวงรอบ หินงอกรูปช้าง

นั่งอยู่ใต้ฉัตรภายในถ้ำ บันไดสีทองเกิดจากหินงอกอันวิจิตรยิ่ง

เมื่อถูกแสงไฟจะเป็นประกายสวยงามมาก การเดินเที่ยวถ้ำพุงช้าง

ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมง การแต่งกายควรสวมขาสั้น

รองเท้าแตะที่เป็นยาง นอกจากนี้แล้ว ถ้าพุงช้างเป็นแหล่งที่สอง

ของประเทศไทย ที่มีการค้นพบค้างคาวคุณกิตติ ซึ่งเป็นค้างคาว

ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก

 

 

 

        กุ้งเดินขบวน  น้ำตกแก่งลำดวน 

              อ.น้ำยืน    จ.อุบลราชธานี

       

           ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนกันยายน  ณ ผืนป่าอัน

สมบูรณ์ปลายล่างสุดของภาคอีสานในเขตอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี   

ซึ่งอยู่ใกล้รอยต่อเขตแดน 3 ประเทศ คือ ไทย ลาวและกัมพูชาหรือที่รู้จักกันดี

ในนาม สามเหลี่ยมมรกต    จะปรากฏเหตุการณ์ที่แสนมหัศจรรย์เมื่อบรรดา

กุ้งน้ำจืดนับล้านๆตัวต่างพากันพร้อมใจเดินพาเหรดผ่าน ลานหินเลียบแก่งน้ำ

มุ่งหน้าสู่ยอดเขาสูงแห่งสามเหลี่ยมมรกต

 

กุ้งอะไรที่มาเดินขบวน

โดยปกติแล้วกุ้งจะมีทั้งชนิดน้ำจืดและน้ำเค็ม อาศัยตามพื้นที่ต่างๆแตกต่างกันไป  แต่กุ้ง

ที่มาเดินขบวนที่น้ำตกแก่งลำดวนบริเวณลานพันรูนั้น เป็นกุ้งฝอย  ชื่อสามัญ คือ

LANCHESTER , S FRESHWATER  PRAWN  จัดว่าเป็นกุ้งขนาดเล็ก 

มักอยู่รวมกันเป็นฝูง อาศัยตามผิวน้ำริมตลิ่ง  แหล่งน้ำต่างๆชอบกินจุลินทรีย์และสัตว์น้ำ

ขนาดเล็กเป็นอาหารมีความยาวประมาณ 2   7  ซม.  เป็นที่นิยมของนักบริโภคทั้งหลาย

กุ้งจะเดินขบวนช่วงเดือนใด?

     

       กุ้งเหล่านี้จะขึ้นมาเดินขบว