ในปัจจุบันมีคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่คนไทยใช้กันจนติดปาก

อยู่มากมาย แต่คุณเคยรู้ไหมว่ามีบางคำที่ ฝรั่งเค้าไม่ได้ใช้อย่างที่เรา

พูดกันติดปาก ผมจึงเสนอคำศัพท์สัก 10 ตัวอย่างที่คนไทยมักใช้อย่าง

ผิดๆพร้อมทั้งคำที่ถูกต้องซึ่งคุ ณควรนำไปใช้เวลาคุยกับฝรั่ง

                     เริ่มเลยแล้วกันครับ

1) อินเทรนด์ (in trend)
  คำนี้อินเทรนด์มากๆ เอ๊ย...ฮิตมากๆ

ในปัจจุบัน สามารถได้ยินตามรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ทั่วไป เพราะ

ใช้กันทั่วบ้านทั่วเมือง เช่น เด็กสมัยนี้ถ้าจะให้อินเทรนด์ต้องตาม

แฟชั่นเกาหลี ซึ่งบางทีเวลาคุณต้องการพูดว่า "มันทันสมัย" คุณอาจ

จะติดปากว่า "It is in trend." คำว่า "ทันสมัย" ฝรั่งเค้าไม่ใช้คำว่า

"in trend" อย่างคนไทยหรอกครับ เค้าจะใช้คำว่า "trendy" หรือ

"fashionable" ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์ที่คุ ณสามารถวางไว้หน้าคำนาม

ที่ต้องการขยาย เช่น a trendy haircut ทรงผมที่ทันสมัย,

a fashionable restaurant ร้านอาหารที่ทันสมัย หรือจะไว้หลัง

verb to be เช่น It is trendy. หรือ It is fashionable. ก็ได้

 

2) เว่อร์ (over)   เช่น ใยคนนั้นทำอะไรเว่อร์ๆ She is over. ไม่มี

ความหมายแต่อย่างใดในภาษาอังกฤษ ฝรั่งที่ได้ยินคุณพูดเช่นนี้คง

มึนตึบ พร้อมทำสีหน้างงว่ามันหมายถึงอะไรเหรอ? พอพูดถึงคำนี้

คนไทยน่าจะหมายถึงการพูดเกินจริ งหรือทำเกินจริง ซึ่งถ้าพูดเกินจริง

ควรจะใช้คำศัพท์ที่ว่า"exaggerate"เป็นคำกิริยา อ่านว่า เอก-แซ้ก-เจ่อ-เรท

เช่น  "He said you walked 30 miles." เค้าบอกว่าคุณเดินตั้ง 30 ไมล์

"No - he's exaggerating. It was only about 15." ไม่หรอก เค้าพูดเว่อร์

(เกินจริง) มันก็แค่ 15 ไมล์เอง

        ดังนั้น ถ้าจะบอกว่า เธอพูดเว่อร์น่ะ ก็บอกว่า You're exaggerating.

 หรือจะบอกเค้าว่า อย่าพูดเว่อร์ๆ น่ะ อาจใช้ว่า Don't exaggerate. ส่วน

อาการเว่อร์อีกแบบคื อการทำเกินจริง เราจะใช้คำกิริยาที่ว่า "overact" เช่น

You're overacting. เธอทำเว่อร์เกิน (แสดงอารมณ์เกินจริง)

 

3) ดูหนัง soundtrack   เวลาคุณจะบอกใครว่า ฉันต้องการดูหนังฝรั่ง

ที่พากย์ ภาษาอังกฤษ อย่าพูดว่า "I want to watch a soundtrack film."

แต่ควรจะใช้ว่า "I want to watch an English film." เพราะความหมาย

ของคำว่า "soundtrack" คือ ดนตรีที่อยู่ในภาพยนตร์ ต่างหากล่ะครับ 

ถ้าเราจะพูดถึงหนังฝรั่งที่ พากย์เสียงภาษาไทย เราต้องบอกว่า

 "I want to watch an English film that is dubbed into Thai." เพราะ

คำกิริยาว่า "dub" คือพากย์เสียงจากต้นแบบในหนั งหรือรายการโทรทัศน์

ไปเป็นภาษาอื่น ส่วนหนังที่มีคำบรรยายใต้ภาพเราเรียกว่า"a subtitled film"

ซึ่งคำบรรยายที่อยู่ใต้ภาพ เราเรียกว่า "subtitles"(ต้องมี sต่อท้ายเสมอนะ)

เช่น a French film with English subtitles หนังฝรั่งเศสที่มีคำบรรยาย

ใต้ภาพเป็นภาษาอังกฤษ     หนังบางเรื่องจะมีคำบรรยายใต้ภาพเป็นภาษา

เดียวกับที่นักแสดงพูด เรามีศัพท์เรียกเฉพาะว่า "closed-captioned films

/videos/television programs" หรือ อาจเขียนย่อๆ ว่า "CC" เช่น You

should watch a closed-captioned film to improve your English.

คุณควรจะดูหนังฝรั่งที่มีบรรยายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณ

 

4) นักศึกษาปี 1 คนไทยมักเรียกว่า "freshy" ซึ่งฝรั่งไม่รู้เรื่องหรอกครับ

 เพราะไม่มีการบัญญัติศัพท์คำนี้ ในภาษาอังกฤษ เค้าจะใช้คำว่า "fresher"

 หรือ "freshman" เช่น He is a fresher. หรือ He is a freshman.

หรือ He is a first-year student. เขาเป็นนักศึกษาปี 1  ส่วนปีอื่นๆ

คนไทยเรียกถูกแล้วครับ คือ  ปี 2 เราเรียก a sophomore ,   ปี 3 เรียกว่า

a junior และ ปี 4  เรียกว่า a senior

 

5) อัดหรือบันทึก คนไทยมักพูดทับศัพท์ว่า เร็คคอร์ด (record)  

    คำๆ นี้สามารถเป็นได้ทั้ งคำนามและคำกิริยา เพียงแค่เปลี่ยนตำแหน่ง

stress กล่าวคือ ถ้าจะใช้เป็นคำนามที่แปลว่า แผ่นเสียงหรือสถิติ ให้ขึ้น

เสียงสูงที่พยางค์แรก คือ "เร็ค-คอร์ด" เช่น He wants to buy a record.

เขาต้องการซื้อแผ่นเสียง, I broke my own record. ฉันทำลายสถิติของ

ฉันเอง แต่ถ้าคุณจะหมายถึงคำกิริยาที่ แปลว่า อัดหรือบันทึก ต้อง stress

พยางค์หลัง ซึ่งจะอ่านว่า "รี-คอร์ด" เช่น I'll record the film and we can

 all watch it later.ฉันจะอัดหนัง เราจะได้เก็บไว้ดูทีหลังได้

         ส่วนเครื่องบันทึก เราเรียกว่า "recorder" อ่านว่า รี-คอร์-เดอร์

 

6) ต่างคนต่างจ่าย เรามักใช้ American share   รับรองว่าฝรั่ง(ต่อให้

เป็นชาวอเมริกันด้วยครับ) ได้ยินแล้ว งงแน่นอน ถ้าคุณจะหมายถึงต่างคน

ต่างจ่ายให้ใช้ว่า "Let's go Dutch." หรือ "Go Dutch (with somebody).

" อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นธรรมเนียมของชาวดัตช์หรือเปล่ า?

ที่ต่างคนต่างจ่ายเลยมีสำนวนอย่างนี้ หรือคุณอาจจะบอกตรงๆ เลยว่า

"You pay for yourself." คือเป็นอันรู้กันว่าต่างคนต่างจ่าย แต่ถ้าคุณ

ต้องการเป็นเจ้ามือ(ไม่ใช่เล่นไพ่นะครับ)เลี้ยงมื้อนี้เอง คุณควรพูดว่า

"It's my treat this time." หรือ "My treat." หรือ "It's on me." หรือ

"All is on me." หรือ "I'll pay for you this time." ทั้งหมดแปลว่า

มื้อนี้ฉันจ่ายเอง ส่วนถ้าจะบอกเพื่อนว่า คราวหน้าแกค่อยเลี้ยงฉันคืน

ให้บอกว่า "It's your treat next time."

 

7) ขอฉันแจม (jam) ด้วยคน   ในกรณีนี้คำว่า "แจม" น่าจะหมายถึง

 "ร่วมด้วย" เช่น We are going to eat outside. Do you want to jam?

เรากำลังจะออกไปกินข้าวข้างนอก เธอจะไปด้วยมั้ย?  ในภาษาอังกฤษ

ม่ใช้คำว่า jam ในกรณีแบบนี้ ซึ่งควรจะใช้ว่า Do you want to join us?

Do you want to come with us? หรือ Do you want to come along?

จะดีกว่าครับ8) เขามีแบ็ค (back) ดี "He has a good back." 
 ฝรั่งคงงงว่ามันเกี่ยว

อะไรกับข้างหลังของเค้า เพราะ back แปลว่า หลัง (อวัยวะ) แต่คุณกำลังจะ

พูดถึงมีคนคอยสนับสนุน ซึ่งต้องใช้ "a backup" ซึ่งหมายถึง คนหรือสิ่งของ

ที่ช่วยสนับสนุนเกื้อกูลเป็นกำลัง

 

           ความจริงแล้ว  ยังมีอีกนะครับ  คนไทยเรานิยมใช้คำแผลงๆเสียจริง  

แต่ขอยกมาให้ได้เห็นบ้างในบางส่วน และหวังว่าท่านผู้อ่านคงจะไม่เอาไปพูด

แบบผิดๆอีกนะครับ อายฝรั่งเขา

Comment

Comment:

Tweet

#154 By (177.4.174.12|178.63.0.194, 177.4.174.12) on 2014-09-12 10:59

#153 By (87.237.44.26|148.251.92.48, 87.237.44.26) on 2014-09-02 06:35

#152 By (87.237.44.26|148.251.92.48, 87.237.44.26) on 2014-09-02 06:34

#151 By (87.237.44.26|148.251.92.48, 87.237.44.26) on 2014-09-02 06:34

#150 By (62.255.244.71|62.255.244.71) on 2014-08-23 22:37

#149 By (62.255.244.71|62.255.244.71) on 2014-08-23 22:36

#148 By (62.255.244.71|62.255.244.71) on 2014-08-23 22:34

#147 By (37.75.14.90|178.63.0.194, 37.75.14.90) on 2014-08-22 00:11

#146 By (37.75.14.90|178.63.0.194, 37.75.14.90) on 2014-08-22 00:11

#145 By (37.75.14.90|178.63.0.194, 37.75.14.90) on 2014-08-22 00:10

#144 By (200.74.199.10|200.74.199.10) on 2014-08-09 14:20

#143 By (111.93.30.67|148.251.92.48, 111.93.30.67) on 2014-08-05 17:31

#142 By (111.93.30.67|148.251.92.48, 111.93.30.67) on 2014-08-05 17:30

#141 By (111.93.30.67|148.251.92.48, 111.93.30.67) on 2014-08-05 17:29

#140 By (75.108.222.40|75.108.222.40) on 2014-07-21 02:32

#139 By (75.108.222.40|75.108.222.40) on 2014-07-21 02:32

#138 By (75.108.222.40|75.108.222.40) on 2014-07-21 02:31

#137 By (37.57.39.5|148.251.92.48, 37.57.39.5) on 2014-07-13 20:21

#136 By (190.30.63.22|148.251.91.38, 190.30.63.22) on 2014-07-05 01:25

#135 By (190.30.63.22|148.251.91.38, 190.30.63.22) on 2014-07-05 01:22

#134 By (201.221.131.62|148.251.92.48, 201.221.131.62) on 2014-06-29 19:05

#133 By (186.203.134.3|148.251.92.48, 186.203.134.3) on 2014-06-27 16:36

#132 By (147.52.9.2|148.251.91.38, 147.52.9.2) on 2014-06-14 13:22

#131 By (147.52.9.2|148.251.91.38, 147.52.9.2) on 2014-06-14 13:21

#130 By (147.52.9.2|148.251.91.38, 147.52.9.2) on 2014-06-14 13:20

#129 By (41.220.28.51|148.251.91.38, 127.0.0.1, 41.220.28.51) on 2014-06-13 16:26

#128 By (41.220.28.51|148.251.91.38, 127.0.0.1, 41.220.28.51) on 2014-06-13 16:09

#127 By (41.220.28.51|148.251.91.38, 127.0.0.1, 41.220.28.51) on 2014-06-13 13:21

#126 By (91.196.230.66|148.251.92.48, 91.196.230.66) on 2014-06-12 14:24

#125 By (84.42.3.3|148.251.91.38, 84.42.3.3) on 2014-06-11 14:22

#124 By (199.119.123.44|199.119.123.44) on 2014-06-10 22:55

#123 By (199.119.123.44|199.119.123.44) on 2014-06-10 22:54

#122 By (199.119.123.44|199.119.123.44) on 2014-06-10 22:53

What is the website that means it is easy to understand podcasts and blog sites? I don't get an iPod, does that make any difference? . eecadagefkdcegck

#121 By (151.233.25.1|148.251.92.48, 151.233.25.1) on 2014-06-04 16:20

#120 By (90.177.31.63|178.63.0.194, 90.177.31.63) on 2014-06-02 15:09

#119 By (90.177.31.63|178.63.0.194, 90.177.31.63) on 2014-06-02 15:04

Hello!
viagra , cialis , viagra pills , cialis pills online ,

#118 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-05-31 22:32

Hello!
viagra , buy cheap cialis , viagra online , generic viagra ,

#117 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-05-31 14:03

#116 By (193.169.4.78|85.17.205.213, 193.169.4.78) on 2014-05-31 06:21

Hello!
free cialis , viagra price , cialis deals , viagra super active ,

#114 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-05-30 14:26

Hello!
buy cheap cialis online , viagra without prescription , discount cialis , viagra pills , viagra super active ,

#113 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-05-28 22:53

Hello!
discount cialis generic , discount cialis generic , alternative to viagra , discount cialis generic , alternative to viagra ,

#112 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-05-28 17:20

Hello!
buy levitra online viagra , to cialis buy where , to cialis buy where , to cialis buy where , buy levitra online viagra ,

#111 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-05-27 02:24

Hello!
viagra without prescription , cialis canada , buy cialis canada , buy viagra canada ,

#110 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-05-26 14:06

Hello!
cialis , cialis , cialis , cialis vs viagra , cialis ,

#109 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-05-25 10:27

Hello!
cialis , generic cialis , buy cialis , generic viagra , cialis without prescription ,

#108 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-05-25 06:02

Hello!
viagra , cialis , buy viagra , buy cialis ,

#105 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-05-23 18:11